ගරු සජිත්  ප්‍රේමදාස
නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය 

ශ‍්‍රී ලාංකේය අතීත ශ‍්‍රී විභූතිය අනාගත පරපුරට උරුම කර දීමේ වැඩපිළිවෙලේ ප‍්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් ඉටු කරනු ලබයි.

හෙළ රජ දවස ගොඩනැංවූ විහාර, දාගැබ්, වැව්, අමුණු මෙන්ම ශ‍්‍රී ලාංකිකයා සතු අස්පර්ශිත සංස්කෘතික උරුමයන් පිළිබදව ලෝකයා තුළ ඇත්තේ ගෞරව සම්ප‍්‍රයුක්ත හැගීමකි. එකී සුවිශේෂී සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගැනීම මෙන්ම ඒ පිළිබදව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රජාව තුළ ප‍්‍රබෝධයක් ජනිත වන පරිදි කටයුතු කිරීම අප සැමගේ වගකීමයි.

ශ‍්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී ඇති බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පමණක් නොව හින්දු, කතෝලික, ඉස්ලාම් ආදී සෙසු ආගම්වලට අයත් පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන සංරක්‍ෂණය කරමින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ඉටු කරන ක‍්‍රියාවලිය ජාතීන් අතර සංහිදියාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට නිසැක වශයෙන්ම හේතු වනු ඇත.

තම අරමුණු නිවැරදිව හදුනා ගනිමින් වඩාත් ප‍්‍රවර්ධනාත්මක හා ගුණාත්මක සේවාවක් ඉටු කිරීමටත්, එමගින් ශ‍්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාව ලොව හමුවේ තහවුරු කිරීමටත් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට තවදුරටත් හැකි වේවා යි මම ඉත සිතින් ප‍්‍රාර්ථනා කරමි.