தொடர்பு

முகவரி:
212/1, பௌத்தாலோக மாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை.
530, ரெவ். முருத்தேட்டுவே ஆனந்த நாஹிமி மாவத்தை, நாராஹேன்பிட, கொழும்பு 05, இலங்கை.
தொலைபேசி:
Tele: +94 11 2 552 014
தொலைநகலி:
Fax: +94 112 589 194
அலைபேசி:
Email: ccfinform@gmail.com

ஒரு மின்னஞ்சலை அனுப்புக.