අනුරාධපුරය ජේතවන පුරාණ අරාම සංකීර්ණය තුළ මෙම කෞතුකාගාරය පිහිටා ඇති අතර මෙය 1996 දී ආරම්භ කළ ලදී 1937 දී බ්‍රිතාන්‍ය පාලන කාලයේ නගර සභා ශාලාවක් වශයෙන් පැවති මෙම ගොඩනැගිල්ල පසුව කෞතුකාගාරය සදහා භාවිත කර ඇත. ක්‍රි.ව. 3 වන සියවසේ සිට 10 වන සියවස දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ බෞද්ධ ආරාම සංකීර්ණයක නෂ්ටාවශේෂ වූ පුරාවස්තු මෙම කෞතුකාගාරය තුළ ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

මෙම සංකීර්ණය තුළ පහත අංග ඇතුළත් වේ.

 • ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවිසැල
 • ව්‍යෘපෘති කාර්යාලය
 • කෞතුකාගාරය
 • වැසිකිළි පද්ධතිය

ප්‍රදර්ශන මැදිරි සැලැස්ම

මැදිරි සැකැස්ම සිදුවන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත හා පිටත මැදිරිය වශයෙනි.

1 වන මැදිරිය : ජේතවන ආරාම සංකීර්ණයෙන් හමු වූ පාෂණයෙන් නිර්මිත පුරාවස්තු සහිත මැදිරිය
2 වන මැදිරිය : ආභරණ හා විවිධ ස්මාරකවල තැන්පත් කළ නිදන් වස්තු සහිත මැදිරිය
3 වන මැදිරිය : ජේතවන සංකීර්ණයෙන් හමු වූ දේශීය හා විදේශීය මැටි බදුන් සහති මැදිරිය

විවෘතව තබන වේලාව

දිනපතා පෙ:ව : 8.30 - ප:ව : 5.30 දක්වා ( අවසන් ඇතුලත් කිරීම ප:ව :5.00)

නරඹන්නන්ට සැපයෙන සේවාවන්

 • වැසිකිලි/කැසිකිලි පහසුකම්
 • කෞතුකාගාරය තුළ මාර්ගෝපදේශනය සදහා තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ සහය
 • සිහිවටන හා ප්‍රකාශන මිලදී ගැනීම සදහා ප්‍රකාශන අලෙවිසැල
 • අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ( උසස් පෙළ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනික පැවරුම් සඳහා දැනුම ලබා දීම, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ පර්යේෂකයින් සඳහා පුහුණුවීම් මෙන්ම නිබන්ධන සඳහා තොරතුරු ලබාදීම ).
 • මාසික ශාස්ත්‍රීය දේශන හා වැඩමුළු පැවැත්වීම.

සංචාරක ක්‍රියාකාරකම්

 • පුස්කොළයෙහි ලිවීම
 • අතීතය හෙළිදරව්ව : සිතුවම් කිරීම සඳහා පහසුකම්
 • තාවකාලික ප්‍රදර්ශන (දෙසතියක් හෝ තෙමසක්)
 • ලොව පුරා ගමන් කරමු (ගැටලූ විසදීමේ විනෝදය)
 • සතියේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩය

ප්‍රවේශපත් ගාස්තු

 

විදේශීය වැඩිහිටි විදේශීය ළමා
රු. 3850.00 රු. 1925.00

 

ඡායාරූප ගැලරිය