පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ප්‍රධාන සොරුව්ව ආසන්නයේ කෞතුකාගාරය පිහිටා ඇත. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආළහන පරිවෙන ව්‍යාපෘතිය මගින් 1981 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගවේෂණ, පර්යේෂණ, කැණීම් මගින් අනාවරණය කරගත් පුරාවස්තූන් එම ස්ථානය තුළදීම දැකබලා ගැනීමට අධ්‍යනය කිරීමට සැලැස්වීමට සහ බහු සංස්කෘතික පසුබිමක් නියෝජනය කරන පොළොන්නරුව ලෝක උරුම භූමිය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් නරඹන්නාට ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි කෞතුකාගාරය නිර්මාණය කර ඇත. කෞතුකාගාරය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කරනු ලැබුවේ 1998 සැප්තැම්බර් මස 31 වැනි දාය.

එමෙන්ම නෙදර්ලන්ත ජාතික රජයෙන් ද්‍රව්‍යමය ආධාර මෙන්ම ඇමැස්ටර්ඩැම් නුවර ලයිඩන් කෞතකාගාරයේ කෞතුකාගාර පාලක ආචාර්ය රූලෝප් මොනැකේ මහතාගේ දායකත්වය ද මේ සඳහා ලබා දෙන ලදී.

පොළොන්නරුව කෞතුකාගාරයේ මුලික සංකල්පය වන්නේ පොළොන්නරුව පුරාණ නගර සැලැස්ම හා ස්මාරක පහසුවෙන් අවබෝධකර ගැනීමට නරඹන්නා සූදානම් කිරීමය. නගර මධ්‍යයේ සිට ප්‍රත්‍යන්තය දක්වා ගමන් කරන ආකාරයට මෙහි ප්‍රදර්ශන මැදිරි සැලසුම් කර ඇත.

කෞතුකාගාරය මැදිරි සැලැස්ම

කෞතුකාගාරය සකස්කර ඇත්තේ පුරාණ නගර සැලසුමට අනුවය. ඇතුලූ පුරය, පිටත නගරය, ආරාමික සංකීර්ණය, ප්‍රත්‍යන්න විහාරාරාම, සහ හින්දු දේවාල යනාදි ලෙස පුරාණ නගරය පිළිබඳ නරඹන්නාට පහසුවෙන් අවබෝධය ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදිය. කෞතුකාගාරය ප්‍රදර්ශන මැදිරි හතකින් සමන්විතය.

1. මැදිරිය : තොරතුර මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රවේශපත් කවුලූව හා ශ්‍රවනාගාරය   
2. මැදිරිය : අනුරධපුර යුගය හා පොළොන්නරුව සම්බන්ධ කෙටි ඓතිහාසික විවරණය
3. මැදිරිය : ඇතුලූ නුවර
4. මැදිරිය : පිටත නගරය
5. මැදිරිය : ආරාමික ප්‍රදේශය
6. මැදිරිය : ප්‍රත්‍යන්ත විහාරාරාම
7. මැදිරිය : හින්දු ස්මාරක

 

විවෘතව තබන වේලාව

දිනපතා පෙ:ව:7.00 - ප:ව: 5.30 දක්වා ( අවසන් ඇතුලත් කිරීම ප:ව:5.00)

සංචාරක ක්‍රියාකාරකම්

  • අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් (උසස් පෙළ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනික පැවරුම් සඳහා දැනුම ලබා දීම, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ පර්යේෂකයින් සඳහා පුහුණුවීම් මෙන්ම නිබන්ධන සඳහා තොරතුරු ලබාදීම).
  • මාසික ශාස්ත්‍රීය දේශන හා වැඩමුළු පැවැත්වීම.

සංචාරක පහසුකම්

  • කෞතුකාගාරය තුළ මාර්ගෝපදේශනය සඳහා තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ සහය
  • වැසිකිලි/කැසිකිලි පහසුකම්
  • සිහිවටන හා ප්‍රකාශන මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශන අලෙවිසැල

ප්‍රවේශපත්

 

  වැඩිහිටි ළමා
දේශීය Rs.50.00 Rs.25.00
විදේශීය (පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රය නැරඹීම සදහා හා කෞතුකාගාරය නැරඹීම සදහා) $25 $12.5

 

ඡායාරූප ගැලරිය