"ජාතික නාමල් උයන" යනු ආසියාවේ විශාලතම නා-වනය සහ රෝස තිරුවානා කන්ද පිහිටි ස්ථානයයි. මෙම අද්විතීය ස්වාභාවික භුමිය මීට වසර 15 කට පමණ පෙර ලෝකයේ අවධානයට යොමු කර ඇත්තේ වනවාසි රාහුල තෙරණුවන් විසිනි. සුවිශේෂී ස්වාභාවිකත්වයකින් යුත් දර්ශනීය හා ආකර්ශනීය නාමල් උයානට වසර දහසකට වඩා ඉපැරණි ඉතිහාසයක් ඇත.

පුරාවිද්‍යා පර්යේෂකයන්ගේ සොයාගැනීම් වලට අනුව, මෙම ඓතිහාසික ස්ථානයේ රෝස පැහැති තිරුවානා වලට වසර මිලියන 550 කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇත. මෙම සුවිශේෂී "ජාතික නාමල් උයන" පිහිටා තිබෙන්නේ කොළඹ - අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මඩතුගම හන්දියේ සිට කි.මී. 7 ක් දුරින් ආඩියගල දෙසට යන මාර්ගයේ ගල්කිරියාගම ප්‍රදේශයේ වේ. නා වෘක්ෂ යනු වටිනා සම්පතක් වන අතර එය ජනතාවට පමණක් නොව පරිසරයටද විශිෂ්ට සේවාවක් සපයයි.