ශ්‍රී ලංකාවේ රුහුණු කතරගම මහාදේවාල පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති කතරගම කෞතුකාගාරය 2008 අගෝස්තු මස 28 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද්දක්ය. රුහුණේ අද්විතීය උරුමය මතු අනාගතයට ආරක්ෂා කර දෙමින් එම උරුමය පිළිබද කතරගම දේවාල පරිශ්‍රයට පැමිණෙන බැතිමතුන් හා සංචාරකයන් දැනුවත් කිරීම මෙම කෞතුකාගාරයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ඓතිහාසික කතරගම මහ දේවාලයේ පෞරාණික පූජා භාණAඩ විශාල ප්‍රමාණයක්, රුහුණේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය කියාපාන පුරාවස්තු රැසක් මෙහි ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත. විශේෂයෙන් ඓතිහාසික කතරගම මහ දේවාලය හින්දු, බෞද්ධ මෙන්ම මුස්ලිම් බැතිමතුන් මෙන්ම වැදි ජනතාව වන්දනාමාන සිදු කරන ආගමික හා ජාතික සහජීවනය නීරූපණය කරන අතර ඒ පිළිබද ඓතිහාසික හා ද්‍රව්‍යාත්මක සාදක මෙම කෞතුකාගාරය තුළ ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.

මැදිරි සැලැස්ම

The gallery plan consists of the inner gallery and outer gallery. The following artefacts are exhibited in these two galleries.

01 වන ගැලරිය : රුහුණේ පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය පිළිබඳ හැදින්වීමක්
02 වන ගැලරිය : රුහුණේ බෞද්ධ උරුමය
03 වන ගැලරිය : ශිලාමය හා මැටිමය නිර්මාණ
04 වන ගැලරිය : කතරගම දේවාලය හා බැදුණු සංස්කෘතික උරුමය

පහසුකම්

  • නරඹන්නන් සඳහා ගිමන් නිවා ගත හැකි වන සේ සකසන ලද එළිමහන් උද්‍යානය
  • සනීපාරක්ෂණ කටයුතු සඳහා වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම්

විවෘතව තබන වේලාවන් හා දිනයන්

සඳුදා දින හැර සතියේ අනෙකුත් සියලූ දිනවල උදෑසන 08.30  සිට සවස 4.30 දක්වා විවෘතව තැබේ. (රජයේ නිවාඩු දිනයන්හිද විවෘතව ඇත.)

ඇතුල්වීමේ ගාස්තු

 

විදේශීය  
වැඩිහිටි රු. 770.00

 

ඡායාරූප ගැලරිය