ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රකාශන හා අනුරූ දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න.

(01) ප්‍රකාශන හා අනුරූ ලැයිස්තු පහත පල කර ඇත
(02) ඔබට අවශ්‍ය පොත්, අනුරූ, චිත්‍ර හා පෝස්ටර් සඳහා 0774874081 හෝ 0710581723 දුරකථන අංක මඟින් ඇමතුමක් ලබා දෙන්න. නැත්නම් එම අංකවලට වට්ස්ඇප් කරන්න.
(03) ඔබ ඇණවුම් කල භාණ්ඩවල වටිනාකම පහත සඳහන් ගිණුමට බැර කරන්න.
ලංකා බැංකුව - කොල්ලුපිටිය ශාඛාව
1630470
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල
(04) අදාල රිසිට්පත ඉහත දුරකථන අංකවලට වට්ස්ඇප් කරන්න. ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් භාණ්ඩවලට මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඇණවුම් කල දින සිට සතියේ දින 04 ක් ඇතුලත ප්‍රවාහනය කල හැකි සැහැල්ලු භාණ්ඩ නිවසටම ගෙනැවිත් භාර දෙනු ලැබේ. ඔබ ඇණවුම් කරන භාණ්ඩ වල බර ප්‍රමාණය අනුව ප්‍රවාහනය පිළිබඳව අප නියෝජිත සමග සාකච්ඡා කල යුතුයි.
*බෙදාහැරීමේ ගාස්තු ඔබේ නිවසට අදාල භාණ්ඩ රැගෙන එන නියෝජිතයාට ගෙවන්න*
(05) මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රකාශන වලට 15% ක විශේෂ වට්ටමක්ද, රු. 20,000 කට වඩා මිල අඩු අනුරූ වලට15% ක විශේෂ වට්ටමක්ද, රු.20,000 කට වඩා මිල වැඩි අනුරූ වලට 10% ක විශේෂ වට්ටමක්ද හිමි වේ.
(06) ඇණවුම් කරන ආකාරය FB Messenger (අපේ උරුමය - Central Cultural Fund) / WhatsApp (0710581723) හරහා සරල පණිවිඩයක් එවන්න.ඔබෙන් අප දැනගතයුතු කරණු වන්නේ,
(A) ඔබ ඇණවුම් කිරීමට කැමති ග්‍රන්ථ හෝ අනුරූ වල නම්
(B) පැකේජය ඔබ නිවසටම ලැබීමට සැලැස්වීමට ඔබගේ සම්පූර්ණ නම සහ ලිපිනය
(C) දිස්ත්‍රික්කය සහ ළඟම ඇති නගරය
(D) පැකේජය භාර ගැනීමට පෙර ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට ඔබගේ දුරකථන අංකය

එපමණයි!
ඉක්මන් කරන්න. අදම ඔබගේ ග්‍රන්ථය හෝ අනුරුව වෙන්කරවා ගන්න.
වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ නිල ෆේස්බුක් පිටුව වෙත පිවිසෙන්න.
https://www.facebook.com/Ccf.Centralculturalfund


ප්‍රකාශන
අනුරූ