ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයට අයත් උරුම ස්ථානයක් ලෙස දඹුල්ල හඳුනාගත හැකිය. ස්වභාවිකව පිහිටි ගල් ලෙන් 5 කින් සමන්විත ගුහා සංකීර්ණයක වූ බිතුසිතුවම් හා ප්‍රතිමා මෙහි වූ විශේෂිත පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය ලෙස හදුන්වාදිය හැකිය. ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසට අයත් පූර්ව බ්‍රාහ්මීය සෙල්ලිපිවල සිට ක්‍රි.ව. 18 වන සියවසට අයත් බිතුසිතුවම්, මෙම ස්ථානයේ දීර්ඝ කාලයක් තුළ සිදු වූ මානව ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සාක‍ෂි සපයයි. 1991 වර්ෂයේ දී යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් මෙය ලෝක උරුමයක් බවට නම් කරන ලදී. 1982 වර්ෂයේ සිට 1998 දක්වා බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ කටයුතු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ දඹුල්ල ව්‍යාපෘතිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බිතුසිතුවම් පිළිබද පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය හා බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ මූලස්ථානය වශයෙන් ක්‍රියාත්මකවන දඹුල්ල ව්‍යාපෘතිය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ එකම බිතුසිතුවම් පිළිබඳ කෞතුකාගාරය පවත්වාගෙන යනු ලබයි. මීට අමතරව දඹුල්ල ලෙන් විහාරය කේන්ද්‍රකරගෙන අවට වූ විහාරස්ථානයන්වල බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ කටයුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙහෙයවනු ලබයි.