ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපය තුළ පිහිටි කඳුකර භූ විෂමතාවක් සහිත භූ ගෝලීය කලාපයක් ලෙස කෑගල්ල හඳුනාගත හැකිය. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා පිළිබඳ වැදගත් පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක රැසක් මෙම කලාපය තුළ ව්‍යාප්තව පවතී. කිතුල්ගල ඛෙලිලෙන, මානයිම්ගම ඛෙලිලෙන, අලු ලෙන ආදී ස්ථානවලින් අදින් වසර 27000 ට වඩා පැරණි මානවයා පිළිබඳ සාධක හමු වී ඇත. එමෙන්ම මෙම කලාපය තුළ ක්‍රි.පු. 3 වන සියවසේ සිට ඓතිහාසික යුගයට අයත් බෞද්ධ විහාරාරාම රාශියක් ව්‍යාප්තව ඇත. විශේෂයෙන් මෙම විහාරාරාම ඉදිකිරීමේ දී පවතින පරිසරය මනාව ඒකාබද්ධ කරගෙන ඇති ආකාරය කටාරම් සහිත ලෙන් විහාරාරාමවලින් හා ටැම්පිට විහාරවලින් හදුනාගත හැකිය. මෙම ලෙන් බොහොමයක පූර්ව බ්‍රාහ්මීය හා අපර බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර සහිත සෙල්ලපි රාශියක් පවතී. මෙම උරුම කලාපය තුළ වර්තමානයේ දී බහුල වශයෙන් ව්‍යාප්තව ඇත්තේ මහනුවර සිතුවම් සම්ප්‍රදායට අයත් බිතුසිතුවම් සහිත විහාරාරාම වේ.

මෙම උරුම කලාපය තුළ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් 2016 වර්ෂයේ උරුම කළමනාකරණ කටයුතු ආරම්භ කරන අතර එහි දී ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා ජීවත් වූ ලෙන් හා මහනුවර සම්ප්‍රදායට අයත් බිතුසිතුවම් සහිත විහාරාරාම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

kegalle ritigala