මැදවාසල, මහනුවර ශ්‍රී දළඳා මාලිගා පරිශ්‍රය තුළ ඓතිහාසික මගුල් මඩුවට ආසන්නව පිහිටි මෙය 2016 වර්ෂයේ මහජනතාව වෙත විවෘත කරන ලදී. මහනුවර මහවාසලේ පරිවාර ගොඩනැගිල්ලක් වූ "මැදවාසල"  නමින් හඳුන්වනු  ලබන ස්මාරකය මහනුවර රාජධානියේ අවසන් රජුවූ ශ්‍රී වික්‍රමරාජසිංහ රජුගේ අගබිසව වාසය  කළ ස්ථානය ලෙසින් ව්‍යාවහාරයේ පවතින අතර එය මහනුවර ලෝකඋරුම නගරයේමෙන් ම දළඳා මාලිගා සංකීර්ණයේ දක්නට ලැඛෙන සුවිශේෂී ගොඩනැගිල්ලකි.

මහනුවර යුගයේ අවසානභාගයේ ප්‍රභූ ගොඩනැගිලිවල දක්නට ලැබුණු මැදමිදුල, මහමඩුව, කුළුණු සහිත ආලින්දය, අභ්‍යන්තර කුටිය, දොර, ජනේල, වහලය, දැව කුලූනු, සිතුවම් ආදිය මැදවාසලේ මැනවින් සුරක්ෂිත වී තිබේ. 

කෞතුකාගාරය විවෘතව පවතින වේලාව

පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා

කෞතුකාගාරයේ ඇතුලත් වීමේ ගාස්තු

දේශීය වැඩිහිටි  
විදේශීය වැඩිහිටි රු: 154.00 ($1)

 

ඡායාරූප ගැලරිය

 

$ 01