දැක්ම

ජාතිය සඳහා විවිධාකාර ප්‍රතිලාභ සපයන උත්කෘෂ්ට සම්පතක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය කළමනාකරණය කරන අග්‍රස්ථ ආයතනය වීම.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික උරුමයෙහි සමාජ අධ්‍යාත්මික, අධ්‍යාපනික හා ආර්ථීක ප්‍රතිලාභ ඍජු ලෙස සම්පූර්ණ ජාතියට ලැඛෙන අතර එහි උරුම සාරධර්ම පූර්ණ ආධ්‍යාත්වයෙන් ඊළග පරම්පරාවට භාරවන පරිදි සංස්කෘතික උරුමය පිළිබ`ද පර්යේෂණ, සංරඬණ, අර්ථ කථනය, සංවර්ධනය ඉටු කරමින් එහි ප්‍රවර්ධනයට කටයුතු කිරීම.

දශක තුනක සේවාවක් නිම කරමින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණයෙහි හා ආරම්භයේ දී ප්‍රශංසනීය වූ මෙහෙවරක් ඉටු කර තිබේ. මෙම ආයතනය විසින් මෙරට මුල් අවධියේ හා මධ්‍යකාලීන අවධියේ පැවැති රාජධානි සම්බන්ධ ස්ථානයන්හි පුරාවිද්‍යා කැණීම් හා පර්යේෂණල සංරක්ෂණ කටයුතු සහ සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ඇත. අභයගිරියේ හා ජේතවනයෙහි සුවිසල් ස්තූප ද එම විහාර හා අනුබද්ධ ආරාම ගොඩනැගිලි ද, පොළොන්නරුවේ මධ්‍ය කාලීන අවධියට අයත් ගඩොල් ගොඩනැගිලි හා නගර ප්‍රාකාර ද සීගිරියේ රජ මාලිගය හා උද්‍යාන ද දඹුල්ලේ සිතුවම් සහිත ගුහාවන් ද, මහනුවර දළදා මාලිගාව සහ ඒ හා සම්බන්ධ සතර දේවාල සංකීර්ණ ද, මේ ආයතනය විසින් යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංරක්ෂණය කර ඇති ප්‍රධාන ස්මාරක අතර වේ.

මෙය පිහිටුවන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වුණු 1980 අංක 57 පනත ප්‍රාකාරව ය : 1980 අංක 57 පනත

දේශීය මෙන් ම විදේශීය ප්‍රභවයන්ගෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට බලය ලැබේග එසේ ලැඛෙන ප්‍රතිපාදන සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා යොදවනු ඇත යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ වැඩ සටහන 1980-1997 ක්‍රියාත්මක කර වීමේ ආයතනය වූයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ය එය ආසියානු කලාපයේ  එබඳු සංරක්ෂණ වැඩ සටහන්  සඳහා පූර්වාදර්ශය සපයන ආයතනයක් වුයේ ය. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉටු කරන ලද විශාලතම ජාතික උරුම සංරක්ණ ව්‍යාපෘතිය වූ අතර යුනෙස්කෝව විසින් ආධාර සැපයුණු වැඩ සටහන් අතර ඉතා ම සාර්ථක වැඩ සටහනක් ද වුයේ ය. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ බලය පැවරී ඇති පාලක මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර එහි කැබිනට් ආමාත්‍යවරු දෙදෙනෙකු ද සිටින අතර සභාපතිත්වය දරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසිනි.

පාලක මණ්ඩලය

 • පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන්නේ ය.
 • සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා
 • මුදල් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
 • එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික විද්‍යාත්මක සංස්කෘතික සංවිධානය (යුනෙස්කෝව) කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා
 • සංචාරක කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
 • හින්දු කටයුතු විෂය භාර අමාත්‍යවරයා
 • සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා (සිටී නම්)
 • අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්
 • සංස්කෘතික කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම්
 • පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
 • අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්