දැක්ම

ජාතිය සඳහා විවිධාකාර ප්‍රතිලාභ සපයන උත්කෘෂ්ට සම්පතක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය කළමනාකරණය කරන අග්‍රස්ථ ආයතනය වීම.

මෙහෙවර

සංස්කෘතික උරුමයෙහි සමාජ අධ්‍යාත්මික, අධ්‍යාපනික හා ආර්ථීක ප්‍රතිලාභ ඍජු ලෙස සම්පූර්ණ ජාතියට ලැඛෙන අතර එහි උරුම සාරධර්ම පූර්ණ ආධ්‍යාත්වයෙන් ඊළග පරම්පරාවට භාරවන පරිදි සංස්කෘතික උරුමය පිළිබ`ද පර්යේෂණ, සංරඬණ, අර්ථ කථනය, සංවර්ධනය ඉටු කරමින් එහි ප්‍රවර්ධනයට කටයුතු කිරීම.

දශක හතරක සේවාවක් නිම කරමින් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණයෙහි හා ආරම්භයේ දී ප්‍රශංසනීය වූ මෙහෙවරක් ඉටු කර තිබේ. මෙම ආයතනය විසින් මෙරට මුල් අවධියේ හා මධ්‍යකාලීන අවධියේ පැවැති රාජධානි සම්බන්ධ ස්ථානයන්හි පුරාවිද්‍යා කැණීම් හා පර්යේෂණල සංරක්ෂණ කටයුතු සහ සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ඇත. අභයගිරියේ හා ජේතවනයෙහි සුවිසල් ස්තූප ද එම විහාර හා අනුබද්ධ ආරාම ගොඩනැගිලි ද, පොළොන්නරුවේ මධ්‍ය කාලීන අවධියට අයත් ගඩොල් ගොඩනැගිලි හා නගර ප්‍රාකාර ද සීගිරියේ රජ මාලිගය හා උද්‍යාන ද දඹුල්ලේ සිතුවම් සහිත ගුහාවන් ද, මහනුවර දළදා මාලිගාව සහ ඒ හා සම්බන්ධ සතර දේවාල සංකීර්ණ ද, මේ ආයතනය විසින් යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංරක්ෂණය කර ඇති ප්‍රධාන ස්මාරක අතර වේ.

මෙය පිහිටුවන ලද්දේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වුණු 1980 අංක 57 පනත ප්‍රාකාරව ය : 1980 අංක 57 පනත

දේශීය මෙන් ම විදේශීය ප්‍රභවයන්ගෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට බලය ලැබේග එසේ ලැඛෙන ප්‍රතිපාදන සංස්කෘතික උරුම ස්ථාන සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය සඳහා යොදවනු ඇත යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණ වැඩ සටහන 1980-1997 ක්‍රියාත්මක කර වීමේ ආයතනය වූයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ය එය ආසියානු කලාපයේ  එබඳු සංරක්ෂණ වැඩ සටහන්  සඳහා පූර්වාදර්ශය සපයන ආයතනයක් වුයේ ය. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉටු කරන ලද විශාලතම ජාතික උරුම සංරක්ණ ව්‍යාපෘතිය වූ අතර යුනෙස්කෝව විසින් ආධාර සැපයුණු වැඩ සටහන් අතර ඉතා ම සාර්ථක වැඩ සටහනක් ද වුයේ ය. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ බලය පැවරී ඇති පාලක මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් 12 දෙනෙකු ඇතුළත් වන අතර එහි කැබිනට් ආමාත්‍යවරු දෙදෙනෙකු ද සිටින අතර සභාපතිත්වය දරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසිනි.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික උරුමය කළමනාකරණය කරන ප්‍රධාන ආයතනයකි. මෙම ආයතනය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණ කිරීම, පර්යේෂණ සිදු කිරීම, බිතු සිතුවම් සහ වෙනත් පුරාවස්තු සංරක්ෂණය කිරීම, පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ මානව සම්පත් සංවර්ධය කිරීමත් සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙහෙයවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථීක සංවර්ධනය සඳහා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ක්‍රියාකරයි. මුලින්ම සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය පාදක කරගෙන ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන 6 කින් ඇරඹුණු මෙම ආයතනය නව සහශ්‍රකයේ උරුම කළමනාකරණ කටයුතු පුළුල් කරමින් එහි කටයුතු දිවයිනේ අන්‍ය ප්‍රදේශ වෙත ද විහිදුවා තිබේ. ඒ අනුව 2018 වන විට දිවයින පුරා ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යා ස්ථාන 27 ක මෙම උරුම කළමනාකරණ කටයුතු කරයි.